ข่าว

  กำหนดการใหม่
 
 
   การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การเขียนบทคัดย่อภาษาไทย และการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ดี สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" ครั้งที่ 1 กำหนดการใหม่จัดประชุม วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ 2 ช่องทางคือ แฟกซ์แบบตอบรับมาที่เบอร์ 028902308 หรือ เฟสบุ๊ค โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี www.facebook.com/gsp.dru ตั้งแต่วันนี้ - 12 มิ.ย. 57
 
โพสโดย : โครงการบัณฑิตศึกษา
โพสเมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 13:44 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีภาพกิจกรรมโครงการนี้
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ...
รายงานการประเมินตนเอง SAR 14 อ่านต่อ...
เปิดรับผลงานบทความวิชาการ บทความงานวิจัย อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท อ่านต่อ...
>>ข่าวทั้งหมด