ข่าว

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 
 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 2125 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ เนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร การสอบสัมภาษณ์ การรายงานตัว การปฐมนิเทศ และการเปิดภาคเรียน เป็นข้อ 8.2 ระยะที่ 2 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
 
โพสโดย : โครงการบัณฑิตศึกษา
โพสเมื่อ : วันอังคารที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 12:41 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีภาพกิจกรรมโครงการนี้
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ...
รายงานการประเมินตนเอง SAR 14 อ่านต่อ...
เปิดรับผลงานบทความวิชาการ บทความงานวิจัย อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท อ่านต่อ...
>>ข่าวทั้งหมด