ข่าว

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 
 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รายงานตัว และปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ โครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 
โพสโดย : โครงการบัณฑิตศึกษา
โพสเมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 17:12 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีภาพกิจกรรมโครงการนี้
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ...
รายงานการประเมินตนเอง SAR 14 อ่านต่อ...
เปิดรับผลงานบทความวิชาการ บทความงานวิจัย อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท อ่านต่อ...
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 อ่านต่อ...
>>ข่าวทั้งหมด