ข่าว

  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 
 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (M.P.A.) หลักสูตรปี พ.ศ.2555 (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF) จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 028901801 ต่อ 2123
 
โพสโดย : โครงการบัณฑิตศึกษา
โพสเมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 17:12 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีภาพกิจกรรมโครงการนี้
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ...
รายงานการประเมินตนเอง SAR 14 อ่านต่อ...
เปิดรับผลงานบทความวิชาการ บทความงานวิจัย อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท อ่านต่อ...
>>ข่าวทั้งหมด